Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

1059 cb37 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
1313 0aba 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaszarakoszula szarakoszula

January 20 2020

2648 a734
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
3126 b17e 420
Harz, Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viacorvax corvax
8705 c07c 420
Reposted frompapaj papaj viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
9891 e5e6 420
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viacorvax corvax

January 17 2020

8481 464c 420
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaszarakoszula szarakoszula
0925 fdfc 420
Reposted fromnutt nutt viaszarakoszula szarakoszula
4068 5974 420
Reposted fromqb qb viasober sober
9323 8cb1 420
Reposted fromteijakool teijakool viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
5316 763f 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapapaj papaj
3174 7582 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viapapaj papaj
3170 8b89 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viapapaj papaj
1062 5004 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamassivejack massivejack
5329 bc4e 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaamarus amarus
7877 585f 420
3193 da88 420
Reposted frommisspuppyeyes misspuppyeyes viahardkorwey hardkorwey
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Ludzie czasem Cię zranią. Ocenią pochopnie. A niektórzy po milionach rozmów nie będą rozumieć mimiki Twoich oczu. Poczujesz się samotny. Bo widzisz, samotność nie polega na tym, że siedzisz w pustym pomieszczeniu. Samotność to miejsce pełne ludzi, w którym nikt nie widzi Cię naprawdę.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl